Детето има ретка болест ХАЕ , знае и ми рече: “Мамо, знам дека ти си храбра и ќе ми помогнеш”

Синот на нашата соговорничка Наташа Анѓелеска боледува од ретката болест ХАЕ. Нејзиниот син Дејан за прв пат добил сериозен напад кога имал само пет години.
Таа ни ја раскажа својата приказна, својата борба за живот на нејзиниот Дејан. Морала да го продаде станот за да купи лек. Се тужела и со државата за да и се рефундираат средставата но не успеала. …
Наташа и најзиниот син Дејан секојдневно се соочуваат со прашања, дилеми и проблеми..
Како се надминуваат?
Која е нејзината најголема желба?
Како до Национален план за ретки болести?..
Наташа Анѓелеска раскажаува………

 

The son of our interlocutor Natasa Angjeleska suffers from the rare disease HAE. Her son Dean for the first time received a serious attack when he was only five years old.
She told us her story, her struggle for the life of her Dean. She had to sell the apartment to buy a cure. She was also suing the state for refunding the funds but failed. …
Natasha and the youngest son Dejan face daily issues, dilemmas and problems ..
How are they overcome?
What is her greatest wish?
How to get a National Rare Disease Plan? ..
Natasha Angjeleska tells ………

 

Djali i bashkëbiseduesit tonë Natasha Angjeleska vuan nga sëmundja e rrallë HAE. Djali i saj Dean për herë të parë mori një sulm serioz kur ai ishte vetëm pesë vjeç.
Ajo na tregoi historinë e saj, luftën e saj për jetën e dekanit të saj. Ajo kishte për të shitur apartamentin për të blerë një kurë. Ajo gjithashtu paditi shtetin për rimbursimin e fondeve, por dështoi. …
Natasha dhe djali më i ri Dejan përballen me çështje, dilema dhe probleme të përditshme ..
Si mund të kapërcehen?
Cila është dëshira e saj më e madhe?
Si të merrni një Plan Kombëtar të Sëmundjeve të Shurdhër? ..
Natasha Angjeleska tregon ………

Total
0
Shares
Поврзани објави