ИСКРА – Борец – искра надеж за сите нас, опомена за општеството

Искра е наша сограѓанка. Работи , заработува но ако на обичен човек да се подготви и оди на работа му треба еден час нејзе и е потребно три пати подолго време. Но не се жали, не кука туку се бори бара чаре. Само 18 скали ја делат од подобар живот, сонува за дете го сака животот. Може многу но ние треба да и подадеме рака за побрзо да го реализира она што и е најпотребно. Погледнете ја Искра , нејзината приказна нејзиното раскажување нека биде искра надеж за сите нас но и голема опомена за општеството дека е еднакво за сите но за некого е итно потребно.

Iskra is our fellow citizen. She works, earns but if an ordinary person needs to prepare himself and go to work he needs an hour for her it three times longer. But she do not complain, but she is fighting. Only 18 scales share her from a better life, dreams of a child loves life. It can be a lot but we should give our hand to realize what is most needed as quickly as possible. Look at Iskra, her story telling her story to be a sparkle of hope for all of us, but also a great admonition for society that is equal to everyone but is urgently needed for someone.

Iskra është bashkëqytetari ynë. Ai punon, fiton por nëse një person i zakonshëm duhet të përgatitet dhe të shkojë në punë, ai ka nevojë për një orë dhe merr tre herë më shumë. Por mos ankoheni, jo një goditje, por një luftë po kërkon më shumë. Vetëm 18 shkallë e ndajnë atë nga një jetë më e mirë, ëndrrat e një fëmije e duan jetën. Mund të jetë shumë, por duhet të japim dorën për të kuptuar sa më shpejt që është e mundur. Shikoni Iskra-n, historinë e saj duke treguar historinë e saj të jetë një shkëlqim shprese për të gjithë ne, por gjithashtu një këshillë e madhe për shoqërinë që është e barabartë me të gjithë, por nevojitet urgjentisht për dikë.

 

Total
0
Shares
Поврзани објави