Скопски суд пресуди: Портал да плати 6 илјади евра за украдена фотографија

Граѓанскиот суд донесе пресуда за надомест на штета за повредено авторско право на интернет. Се работи за пресуда за една од постапките кои ги води адвокатката Маја Ристова, правен застапник на тужителот кој е автор на авторско дело за кое се водеше спорот, а во врска со неовластено преземање фотографија од интернет и нејзино објавување  на интернет-портал.

Досега Граѓанскиот суд донесе 7 пресуди во корист на истиот тужител, со кои утврди дека македонски веб-портали спротивно на Законот за авторското право и други сродни права објавиле фотографија од познат балкански рок-музичар. Во пресудите беше образложено дека со изложувањето на фотографијата веб-порталот сторил повреда на материјалното и моралното право на тужителот како автор на неговото авторско дело. Три од пресудите веќе се правосилни и извршни.

извор: akademik.mk

Total
0
Shares
Поврзани објави