Импресум

Сопственик на порталот Dosie.mk е компанијата
„Јустиција“ ЛТД ДООЕЛ, увоз извоз Скопје

Менаџер – Одговорен уредник
Кристина Мачкиќ

Новинар – Соработник на проекти
Петар Клинчарски

e-mail: [email protected]