Месец: м.г

54 posts
Повеќе

14 судски полицијаци обезбедуваат два суда и над 250 судења на ден, синдикатот на Кривичен бара специјален статус за вработените

Синдикатот на вработените во Кривичен суд ќе бара од надлежните институции посебен статус за нивната работа. Сложеноста, обемноста…