Маркетинг

Сите информации и понуди за рекламирање на порталот DOSIE.MK се договараат дирекно со сопственикот фирмата Јустиција ЛТД увоз извос Скопје.

Контакт преку мејл адресата [email protected].

Цените на банерите почнуваат од 100 евра во денарска против вредност (странични) , додека главните банери на позиција 1 до името на порталот почнува од 300 евра , позиција 2 помеѓу категории почнува од 200 евра. Во договор со клиентот продукација Јустиција овозможува посебни договори , компензации , маркетинг стратегии и планови во зависност од потребите на двете страни.

Важно: Цените за политчко рекламирање во тек на изборни кампањи се три пати повисоки и се пресметуваат месечно (од кампања).

Порталот е магазин и засега не наплаќа рекламен простор по импресии.

Секоја вест на порталот е достапна за користење од други медиуми со користење или 30% од веста и хипер линк или посебна писмена дозвола од сопственикот на Dosie.mk