Слепа сум! Дипломирав! Ама на државата не и се исплатеше да ми обезбеди учебници со Браево писмо!

Ема Ананиевска има 24 години.

Ако државата не ни создава услови, тогаш треба да си ги создадеме сами, ќе ви рече таа.

Тоа што не гледа не ја спречи нејзе и нејзиното семејство ,, да го кршат мразот”  па да ја запишат во редовно образование, да отиде во нижото музичко, да го избере пијаното и денес веќе да е дипломиран пијанист.

Имало луѓе кои и кажувале и ,, слепата” и ,, ти да не си болна, па затоа не гледаш”..

Сето ова ме направи само посилна- ни рече Ема Ананиевска.

За нејзините прашања, за надминување на проблемите, за нејзината Оле жената која ја одгледала, за љубовта кон пијаното..

 

Emma Ananievska is 24 years old.

If the state does not create us conditions, then we should create it ourselves, she will tell you.

What she did not see did not prevent her and her family from “breaking the ice” to enroll in regular education, to go to the lower music, to choose the piano, and today already be a graduated pianist.

There were people who said “blind” and “you’re sick, so you do not see”.

All this made me stronger, Emma Ananievska said.

For her questions, to overcome the problems, for her Ole the woman she bred, for the love of the piano ..

 

Emma Ananievska është 24 vjeçe.

Nëse shteti nuk krijon kushtet, atëherë ju keni nevojë për të krijuar ata vetë, ju ka thënë atë.

Nuk sheh të parandaluar atë dhe familjen e saj ,, për të thyer akullin “në mënyrë që të regjistrohen në arsimin e rregullt, shkoi në muzikë primar, të zgjedhur në piano sot tashmë të diplomuar pianist.

Kishte njerëz që u treguan dhe të verbër ,, “dhe ,, ju nuk jeni të sëmurë, kështu që nuk do të duken” ..

E gjithë kjo më bëri më të fortë, tha Emma Ananievska.

Për pyetjet e saj, për të kapërcyer problemet e gruas të tij ole që e ngritur atë në dashuri piano ..

Total
0
Shares

USJE
Поврзани објави