Ања Босилкова -Антовска: Имам Вилсонова болест, ама не се чувствувам како пациент

Ања е меѓу 25-те пациенти со Вилсонова болест кај нас. На дваесет години сосем случајно по бројни прегледи и откриваат Вилсонова болест. Денеска со терапијата која ја зема секојдневно, Ања вели дека и не се чувствува како пациент. Најголема поддршка и биле нејзините родители и нејзиното тогаш момче денес сопруг. За стигмата кај луѓето кога станува збор за ретка болест, за ,,шверцувањето,, на лекот од Виена, за раѓањето дете и покрај болеста, за потребата од системско решение односно Закон кој ќе ги штити овие луѓе.. За сево ова од Ања Босилкова Антовска

Anja is among 25 patients with Wilson’s disease in our country. At twenty years, it is quite accidental after numerous examinations and reveal Wilson’s disease. Today with the treatment she takes daily, Anya says that she does not feel like a patient. The biggest support was her parents and her then a boy today husband. About the stigma in people when it comes to a rare disease, the “smuggling” of the drug from Vienna, the birth of a child despite the illness, the need for a systemic solution, that is, a law that will protect these people .. For all this by Anya Bosilkova

Antovska Anya është ndër 25 pacientët me sëmundje Wilson në vendin tonë. Në njëzet aksidentalisht pas inspektimeve të shumta dhe të zbulojë sëmundjen Wilson. Sot terapia që merr çdo ditë, Anya thotë se nuk do të ndjehen si një pacient. Mbështetja më e madhe ishin prindërit e saj dhe pastaj të dashurin e saj tani burri. Stigma në mesin e njerëzve, kur është fjala për sëmundje e rrallë për ,, ,, kontrabanda e drogës nga Vjena për të lindja një fëmijë, pavarësisht sëmundjes, nevojën për një zgjidhje sistematike se ligji që do të mbrojë këta njerëz .. Për të gjithë këtë nga Anja Bossilkova Antovska

Total
0
Shares
Поврзани објави